Postępowania wszczęte | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Postępowania wszczęte

Stopień Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka

Postępowania wszczęte                  Postępowania zakończone

Tutaj zamieszczane są dokumenty związane ze wszczętymi postępowaniami habilitacyjnymi.

W tej chwili brak postępowań w toku.